BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I MODLITWY

Zasiane ziarno trzeba podlewać. Konieczna jest życiodajna woda i promienie słońca. Dla członków służby liturgicznej oznacza to prośbę o błogosławieństwo na każdym etapie duchowego wzrastania, gorliwe trwanie na modlitwie oraz systematyczną pracę nad sobą. Jej wyrazem jest troska o zachowanie „Zasad życia członków służby liturgicznej”, które pomagają coraz bardziej świadomie przeżywać udział w potrójnej misji Chrystusa – prorockiej, kapłańskiej i królewskiej.

null

Błogosławieństwa

null

Modlitwy

null

Zasady życia

„W liturgii Duch Święty jest wychowawcą wiary Ludu Bożego, sprawcą «cudownych dzieł Bożych», którymi są sakramenty Nowego Przymierza. Jest pragnieniem i dziełem Ducha w sercu Kościoła, abyśmy żyli życiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Gdy spotyka On w nas odpowiedź wiary, którą wzbudził, urzeczywistnia się prawdziwe współdziałanie; przez nie liturgia staje się wspólnym dziełem Ducha Świętego i Kościoła” (KKK 1091).