NAUKA KOŚCIOŁA O LITURGII

    W konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II „Sacrosanctum concilium” czytamy: „Prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy Kościoła. Przysługuje ono Stolicy Apostolskiej oraz, zgodnie z prawem, biskupowi. Na mocy władzy udzielonej przez prawo kierowanie sprawami liturgii w ustalonych granicach należy także do prawnie ustanowionych konferencji biskupów, właściwych danemu terytorium. Dlatego nikomu innemu, choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować ani zmieniać w liturgii” (KL 22).

   Poniżej zamieszczone są przede wszystkim te dokumenty, które mają charakter wprowadzania w życie nauczania soborowej konstytucji. Są to ustalenia, które dziś obowiązują w naszych parafiach i diecezjach.

KONSTYTUCJA O ŚWIĘTEJ LITURGII
SOBORU WATYKAŃSKIEGO II 

„Czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest „sakramentem jedności”, czyli ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod zwierzchnictwem biskupów. Dlatego czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych natomiast członków dotyczą w różny sposób, stosownie do różnorodności stanów, zadań i czynnego uczestniczenia” (KL 26).