„BY GODNIE SPEŁNIĆ ŚWIĘTĄ SŁUŻBĘ”

Służba liturgiczna to wspólnota dzieci, młodzieży i dorosłych pobłogosławionych do służenia Bogu i ludziom tym darem, jaki każdy z nich otrzymał. Swoją służbę zaczynają i kończą w liturgii, a na co dzień spełniają ją wszędzie, gdzie Bóg ich posyła. Dla jednych jest to służba modlitwy lub głoszenia słowa, dla innych niesienie pomocy przez posługę rąk, a dla innych posługiwanie przez śpiew i troskę o jedność. Każdy członek tej wspólnoty, realizując powołanie do świętości, kształtuje w sobie postawę służby i stara się wiernie spełniać powierzone mu zadania.

null

Słudzy słowa i modlitwy

null

Słudzy ołtarza i darów ofiarnych

null

Słudzy muzyki i śpiewu

„W celebracji sakramentów całe zgromadzenie jest więc «liturgiem», każdy według swojej funkcji, ale «w jedności Ducha», który działa we wszystkich. «W odprawianiu liturgii każdy, kto wykonuje swoją funkcję – czy to duchowny, czy wierny świecki – powinien w pełni wykonywać wyłącznie tylko to, co należy do niego z natury rzeczy i na podstawie przepisów liturgicznych» (KKK 1144).