O SŁUŻBIE LITURGICZNEJ W INTERNECIE

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczone są głównie pomoce do prowadzenia formacji zespołów służby liturgicznej oraz wskazania dotyczące rozumienia i właściwego spełniania wszystkich funkcji liturgicznej. Są na niej również informacje o wydarzeniach, które dotyczą całej Polski. Jednak życie zespołów ministranckich, lektorskich, muzycznych, śpiewaczych, modlitewnych i innych, toczy się przede wszystkim w parafiach, a także w diecezjach. Mają one swoje strony internetowe, które warto odwiedzić.

Z listu apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II „Vicesimus Quintus Annus” w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Świętej Liturgii: „Reforma obrzędów i ksiąg liturgicznych została rozpoczęta niemal bezpośrednio po ogłoszeniu Konstytucji Sacrosanctum Concilium i została zrealizowana w ciągu kilku lat dzięki wielkiej i bezinteresownej pracy dużej grupy ekspertów i pasterzy z wszystkich stron świata. W pracy tej kierowano się soborową zasadą wierności Tradycji i otwarcia się na prawowity postęp; dlatego można powiedzieć, że reforma liturgiczna jest ściśle tradycyjna, «ad normam Sanctorum Patrum»” (nr 4).
„Najpilniejszym zadaniem jest formacja biblijna i liturgiczna ludu Bożego, pasterzy i wiernych” (nr 15).