POMOCE DLA ZESPOŁÓW SŁUŻBY LITURGICZNEJ

W realizacji programu formacyjnego służby liturgicznej, a także w pracy z tymi, którzy już posługują w celebracjach liturgicznych korzystamy z różnych pomocy. Istotne znaczenie ma stałe pogłębianie wiedzy przez studiów dokumentów Kościoła dotyczących liturgii. Ważną pomocą są znaki służby liturgicznej oraz wskazania dotyczące stroju liturgicznego. Warto również zaglądać na strony internetowe poświęcone służbie liturgicznej w diecezjach lub wydawnictwa.

W przygotowaniu są filmiki o dwojakiej tematyce. Celem pierwszego cyklu jest pomoc w prowadzeniu spotkań formacyjnych. Główny akcent pada w nich na sferę duchową. Celem drugiego jest pomoc w poprawnym spełnianiu funkcji liturgicznych. Akcent pada w nich na stronę praktyczną.