Służenie Chrystusowi we Mszy Świętej i innych celebracjach liturgicznych to wielki zaszczyt i łaska. Do tej służby są zaproszone dzieci, rozwija się ona w wieku młodzieńczym, a swoją dojrzałość osiąga wraz z odkryciem i przyjęciem życiowego powołania. Na taką drogę duchowego wzrostu wprowadza program formacyjny służby liturgicznej. Jest on jak ziarno wrzucane w glebę duszy chłopców i dziewcząt, a potem mężczyzn i kobiet. To ziarno słowa, które pomaga powtarzać za Maryją: „Oto Ja służebnica Pańska”.

WIEK

TEMAT ROKU

POMOCE FORMACYJNE

Rok I

4.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.I
4.2 W ciągu roku „Księgi liturgiczne”

Rok II

5.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.II
5.2 W ciągu roku „Rok liturgiczny”

Rok III

6.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.III
6.2 W ciągu roku „Funkcje liturgiczne”

6.3 Kursy: lektora, akolity, psałterzysty

Rok I

7.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.I
7.2 W ciągu roku „Słowo”

Rok II

8.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.II
8.2 W ciągu roku „Ofiara”

Rok III

9.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.III
9.2 W ciągu roku „Wspólnota”

Jeden rok

Prowadzenie grup formacyjnych

A. Kurs animatorów liturgicznych

Jeden rok

Prowadzenie zespołów liturgicznych

B. Kurs ceremoniarzy

Jeden rok

Misja nadzwyczajnych szafarzy

C. Kurs nadzw. szafarzy Komunii św.

Trzy lata

Misja lektorów i akolitów

D. Szoła lektorów i akolitów

Wg ustaleń diecezji

Misja kantorów i organistów

E. Szkoła kantarów i organistów

Wg ustaleń diecezji

Misja zakrystianów

F. Szkoła zakrystianów

Formacja stała

Pogłębianie duchowości liturgicznej