Służenie Chrystusowi we Mszy Świętej i innych celebracjach liturgicznych to wielki zaszczyt i łaska. Do tej służby są zaproszone dzieci, rozwija się ona w wieku młodzieńczym, a swoją dojrzałość osiąga wraz z odkryciem i przyjęciem życiowego powołania. Na taką drogę duchowego wzrostu wprowadza program formacyjny służby liturgicznej. Jest on jak ziarno wrzucane w glebę duszy chłopców i dziewcząt, a potem mężczyzn i kobiet. To ziarno słowa, które pomaga powtarzać za Maryją: „Oto Ja służebnica Pańska”.

WIEK

TEMAT ROKU

POMOCE

Rok I

1.1 Rekolekcje „Moja Służba” st.I
1.2 W ciągu roku „Razem w Eucharystii”

Rok II

Procesje liturgiczne

2.1 Rekolekcje „Moja Służba” st.II
2.2 W ciągu roku „Razem w procesji”

Rok III

Znaki liturgiczne

3.1 Rekolekcje „Moja Służba” st.III
3.2 W ciągu roku „Razem w służbie”

Rok I

Księgi liturgiczne

4.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.I
4.2 W ciągu roku „Księgi liturgiczne”

Rok II

Rok liturgiczny

5.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.II
5.2 W ciągu roku „Rok liturgiczny”

Rok III

Funkcje liturgiczne

6.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.III
6.2 W ciągu roku „Funkcje liturgiczne”

6.3 Kursy: lektora, akolity, psałterzysty

Rok I

Misja prorocka

7.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.I
7.2 W ciągu roku „Słowo”

Rok II

Misja kapłańska

8.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.II
8.2 W ciągu roku „Ofiara”

Rok III

Misja królewska

9.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.III
9.2 W ciągu roku „Wspólnota”

Jeden rok

Jeden rok

A. Kurs animatorów liturgicznych

Jeden rok

Jeden rok

B. Kurs ceremoniarzy

Jeden rok

Jeden rok

C. Kurs nadzw. szafarzy Komunii św.

Trzy lata

Trzy lata

D. Szoła lektorów i akolitów

Wg ustaleń diecezji

Wg ustaleń diecezji

E. Szkoła zakrystianów

Wg ustaleń diecezji

Wg ustaleń diecezji

F. Szoła kantorów i organistów

Formacja stała

 

Słowo Boże, modlitwa, lektura, rekolekcje, dni skupienia

 

 

Rozwój postawy służby i umiejętności niesienia krzyża

 

 

Częsta spowiedź i Komunia Święta, zwalczanie wad i rozwijanie cnót, troska o jedność