0.1 Pierwsza komunia i początek służby

PIERWSZA KOMUNIA I POCZĄTEK SŁUŻBY

Formacja kandydatów i kandydatek do grona służby liturgicznej przeżywana jest równolegle z przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Jest to połączenie, które może przynieść dobre owoce. Z jednej strony katecheci, prowadzący przygotowanie dzieci do przyjęcia tych sakramentów, mogą ubogacić spotkania katechetyczne o wymiar posługiwania, które dzieci powinny w sobie rozwijać, jeśli chcą się pełniej zjednoczyć z Jezusem. Przede wszystkim jednak mogą powstawać małe grupy formacyjne, które stwarzają szczególnie sprzyjający klimat do tego, aby dzieci wzrastały w gotowości służenia Bogu i ludziom. Warto więc zapoznać się bliżej z programem rocznej formacji zatytułowanym: „Pierwsza Komunia i początek służby”.

WPROWADZENIE

WSPÓLNY PROGRAM

ĆWICZENIA W GRUPACH

POMOCE

Program formacyjny „Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał” skierowany jest do wszystkich posługujących w liturgii, dlatego istnieją w nim dwa aspekty. Pierwszy z nich jest wprowadzeniem w świat relacji z Jezusem, w modlitwę i rozumienie liturgii oraz w ogólne rozumienie posługiwania w celebracjach liturgicznych. Ten pierwszy wymiar formacji przeżywają wszyscy, natomiast zagadnienia bardziej specjalistyczne, dotyczące poszczególnych grup posługujących, są przeżywane osobno jako ćwiczenia. Inne ćwiczenia mają ministranci, inne odczytujący wezwania modlitwy powszechnej, inne przynoszący dary, a jeszcze inne należący do scholi.