Wspólny program część druga

CZĘŚĆ DRUGA

Część druga: „Uczyć się uczestniczyć w Eucharystii”

sss

 W drugim etapie rocznej drogi, gdy dzieci już są kandydatami lub kandydatkami do grona służby liturgicznej, przeżywają cykl spotkań, które wprowadzają ich w świat służenia Jezusowi w czasie Mszy Świętej.

Dzieci w czasie katechezy w szkole starają się lepiej zrozumieć, czym jest Eucharystia i jak należy w niej uczestniczyć. Każda część Mszy Świętej jest omówiona i wyjaśniona. Więcej uwagi katecheci poświęcają przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej, co jest wyrazem pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Nie zawsze jednak katecheci dość mocno podkreślają prawdę, że zjednoczenie z Jezusem oznacza również zjednoczenie z Nim w postawie służby. Jest to postawa, którą miał Jezus i którą miała Jego Najświętsza Matka. Potrzebne są więc także spotkania, które wprowadzają dzieci w świat świętej służby, spełnianej w Eucharystii. Trzeba ukazać dzieciom wielkość i piękno tej służby, a także różne formy jej spełniania. Każdy powinien spełniać takie czynności, które najbardziej lubi, do których ma zdolności i które go pociągają. Ostatecznie chodzi o czynności, do spełnienia których zaprasza dziecko Pan Jezus. Na rysunku, który jest obok zamieszczony i który wyraża cel tego etapu formacji, widać cztery zespoły dzieci, posługujących we Mszy Świętej. Są tam ministranci, są dzieci odczytujące wezwania modlitwy powszechnej, przynoszący dary, a także śpiewający w scholi.

Warto więc w czasie katechez, a przede wszystkim w spotkaniach formacyjnych dla kandydatów i kandydatek do grona sług Jezusa, ukazywać piękno tej służby i uczyć wszystkiego, co jest konieczne do dobrego jej spełniania. Służą temu spotkania, których tytuły zamieszczone są poniżej (pełne ich rozwinięcie znajduje się w podręczniku dla prowadzących i zeszycie dla uczestników). Obok wykazu tematów spotkań znajduje się rubryka weryfikacyjna, w której, podobnie jak poprzednio wypowiada się dziecko oraz osoba prowadząca spotkania.

1 – Pan Jezus uczy nas służyć.

2 – Pomagaj w domu i w szkole.

3 – Spełniaj świętą służbę w liturgii.

4 – Wkładaj znak swojej służby.

5 – Rozpoczynaj służbę od modlitwy.

6 – Odkryj znaczenie procesji wejścia.

7 – Odpowiadaj na wezwania kapłana.

8 – Przyjmuj właściwe postawy.

9 – Oceń zdobyte umiejętności.

10 – Rozwijaj swoje talenty.

dd

Końcowa część tego etapu formacji ma charakter przygotowania do celebracji, którą dzieci przeżyją przed przystąpieniem do pierwszej spowiedzi oraz do liturgii Eucharystii, w czasie której dzieci przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Będą też w czasie tej Mszy Świętej spełniać wyznaczone funkcje. Należy dążyć do tego, aby nie były to funkcje spełniane jednorazowo, lecz aby były potwierdzeniem, że dziecko chce zawsze służyć Jezusowi. Trzeba budzić w nim pragnienie, aby było zawsze blisko Jezusa, a ta bliskość jest większa, jeśli ktoś należy do „sług Jezusa”. Służy Mu wszędzie, także wtedy, gdy Jezus we Mszy Świętej sprawuje wraz ze swoim Kościołem misterium zbawienia.