Wspólny program część pierwsza

CZĘŚĆ PIERWSZA

W „słowie wprowadzającym” księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego oraz w „uwagach przeznaczonych dla prowadzących” wyjaśnione zostało znaczenie tegorocznej formacji. Poniżej zamieszczona jest krótka informacja o tematach jakie są poruszane w ciągu roku. Pomoce do ich przeżywania znajdują się w podręczniku i notatniku.

Część pierwsza: „Przyjdź i zobacz”

ssŚw. Jan Paweł II w jednej z homilii mówił: „Pierwszym słowem jest «przyjdźcie i zobaczcie», powiedziane przez Jezusa do dwóch uczniów, którzy pytali Go, gdzie mieszka (por. J 1,38-39). Jest to zaproszenie, które podtrzymywało i inspirowało Kościół w jego drodze przez wieki. Powtarzam wam je dzisiaj, drodzy przyjaciele. Zbliżajcie się do Jezusa i starajcie się «zobaczyć» to, co może wam ofiarować. Nie bójcie się przekraczać progów Jego domostwa, by rozmawiać z Nim twarzą w twarz, tak jak rozmawiają ze sobą przyjaciele” (Bułgaria-Płowdiw, 26.05.2002).

Zaproszenie Pana Jezusa dociera już do dzieci. Formacja katechetyczna, pogłębiona przez pracę w grupach kandydatów do służby liturgicznej, pomaga im usłyszeć głos Jezusa i na niego odpowiedzieć. Prowadzący formację prowadzą dzieci do kościoła i wprowadzają je w świętość tego miejsca. Mali chłopcy i dziewczynki odkrywają głębsze znaczenie prostych aktów, które powinny wykonywać przy wchodzeniu do domu Ojca.

W czasie spotkań z dziećmi poświęcamy wiele uwagi i wiele wysiłku, aby dzieci były wprowadzone w właściwe zachowanie w kościele, a także w świadome wykonywanie znaku krzyża, żegnania się wodą święconą, witania się z Bogiem po wejściu do kościoła i uświadamiania sobie, że w tym Bożym domu są również obecni, choć niewidzialni, mieszkańcy nieba. W tym etapie formacji dzieci przeżywają sześć spotkań, po których następuje weryfikacja. Najpierw dziecko samo stwierdza, czego się nauczyło, a następnie prowadzący formację potwierdza, że kandydat lub kandydatka do grona służby liturgicznej spełnia stawiane mu (jej) wymagania.

1 – Pan Jezus zaprasza do siebie.

2 – Idziemy do domu Boga.

3 – Czynimy znak krzyża.

4 – Witamy się z Ojcem.

5 – Pozdrawiamy mieszkańców domu Ojca.

6 – Przygotowanie do błogosławieństwa.

ssd