0.0 Służyć w liturgii

SŁUŻYĆ W LITURGII

Biblijny przekaz o potrzebie służenia jest bardzo bogaty. Oto kilka tekstów, które o tym przypominają:

„Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»” (Mt 4,10).
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45).
„Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec” (J 12,26).

W jaki sposób te słowa odnoszą się do Eucharystii? Czy udział w Eucharystii jest również służbą? Niewątpliwie tak. Jest to służba dziełu zbawienia, które uobecnia Chrystus pod osłoną znaków. Każdy w to dzieło wnosi swój wkład przez modlitwę, duchową ofiarę, zjednoczenie z Jezusem w Komunii Świętej.
W tej wspólnej służbie, sprawowanej przez uczestników liturgii, jest także miejsce na to, aby „każdy mógł służyć tym darem jaki od Boga otrzymał” (por. 1P 4,10). Z tą prawdą spotykają się już kandydaci do grona służby liturgicznej.