Etap 2

ETAP DRUGI – ZNAK ŚWIATŁA

W okresie Adwentu i Narodzenia Pańskiego przeżywamy spotkania poświęcone znakowi światła.

Spotkanie 8 – Symbolika światła

Światło należy do najważniejszych i najbardziej bogatych w treść znaków biblijnych. Jego rolę odkrywamy w codziennym życiu. Światło i ciemność należą do zwykłych doświadczeń człowieka. Światłem chrześcijan jest Chrystusa. Kto z Nim jest nie chodzi w ciemności. Do swoich uczniów powiedział: „Wy jesteście światłem świata”.

Spotkanie 9 – Świeca i inne przedmioty dające światło

W liturgii i codziennym życiu posługujemy się różnymi przedmiotami, które są źródłem światła. Zwracamy uwagę przede wszystkim na świecę. Zaznajomienie z rodzajami świec używanymi w liturgii Kościoła (świeca paschalna, świeca chrzcielna, świece ołtarzowe, świeca komunijna, świeca ślubna, świeca roratnia, świece na wieńcu adwentowym, świeca gromniczna). Oprócz świec spotykamy również wieczną lampkę, lampiony, kandelabry, pochodnie, a także świecznik.

Spotkanie 10 – Znak światła w Eucharystii

W spotkaniu wyjaśniamy najpierw, dlaczego w procesji niesie się światło, a także dlaczego nie wolno sprawować Eucharystii bez zapalonych świec lub lampionów. Dla ministrantów spotkanie ma także praktyczny charakter poznania służby światłu w czasie Mszy Świętej. Dla członków scholi jest to okazja do poznania kolejnych śpiewów mówiących o Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, który jest światłością świata.

Spotkanie 11 – Znak światła w innych celebracjach

Zwracamy uwagę przede wszystkim na znaczenie światła w czasie celebracji Triduum Paschalnego, a także w czasie nabożeństw, procesji eucharystycznych, przy pogrzebie, w przeżyciu uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Spotkanie 12 – Wy jesteście światłem świata

Słowa Chrystusa: „Wy jesteście światłem świata” są bardzo wymagające. Chrześcijanin ma być człowiekiem, którego życie jest pełne światła prawdy, miłości, wolności i szczęścia. Tym bardziej postawy te powinny być widoczne w tych, którzy zostali wybrani, aby być sługami światła. Uczestnicy formacji zapoznają się również ze znakiem sług światła i z modlitwą, którą będą odmawiać.

Na zakończenie cyklu spotkań wprowadzających w służbę światłu, następuje jak zwykle weryfikacja, adoracja Najświętszego Sakramentu i przekazanie znaków dla „Świadków znaku światła”. Zdobyli oni następujące umiejętności:

1.Zna biblijną symbolikę światła. Wie w jaki sposób znak światła był i jest obecny w liturgii.

2. Umie spełniać funkcje przeznaczone w liturgii dla ministranta światła.

2a. Jako członek scholi zna kilka pieśni o Chrystusie, który jest naszym Bogiem i nas prowadzi.

3. Stara się wprowadzać w życie słowa Chrystusa: „Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 14).