Etap 3

ETAP TRZECI – ZNAK KRZYŻA

W okresie Wielkiego Postu spotkania poświęcone są znakowi krzyża. Spotkania pomagają uczestnikom formacji głębiej przeżyć Wielki Post, a drogi krzyżowe i inne przeżycia tego okresu pomagają każdemu z dzieci bardziej świadomie stać się świadkiem Chrystusa, który dźwiga krzyż i zaprasza do pójścia za Nim.

Spotkanie 13 – Krzyż w Piśmie Świętym

Dzieci rozważają słowa Pana Jezusa o krzyżu, znaczenie krzyża w dziele odkupienia, naukę św. Pawła i innych Apostołów na temat krzyża. To bogata nauka, zasadniczo znana już dzieciom. Ciągle jednak do niej wracamy, by ją jeszcze gorliwiej przyjąć i naśladować Jezusa dźwigającego krzyż.

Spotkanie 14 – Znak krzyża w historii Kościoła

Znak krzyża jest obecny niemal we wszystkich przestrzeniach życia ludzi wierzących w Chrystusa. Jest nie tylko w kościołach, lecz także w domach i na karetkach, nosimy go na szyi i umieszczamy na biurku. Powstało wiele form tego krzyża. Szczególne znaczenie ma dla nas krzyż procesyjny, który niekiedy jest bardzo okazały.

Spotkanie 15 – Niesienie krzyża

Uczestnicy formacji, zapoznają się dokładniej z obecnością krzyża w liturgii. Poznają ogólne zasady, a także konkretną sytuację, z jaką spotykają się w ich kościele parafialnym, a więc: gdzie jest w kościele krzyż (krzyże), który krzyż niesie się w procesji, gdzie się go ustania i dlaczego. Rozważają prawdę, dlaczego w procesji niesie się krzyż i w jaki sposób ten znak pomaga nam lepiej zrozumieć znaczenie procesji. Chodzi nie tylko o procesję na początku Eucharystii, lecz także procesje eucharystyczne, procesję na cmentarz w czasie pogrzebu, jutrznię i nieszpory.

Spotkanie 16 – Uczczenie krzyża

Krzyż jest świętym znakiem, któremu należy się cześć. Uwrażliwiamy ministrantów i członków scholi na różne formy czci okazywane krzyżowi, a więc okadzenie, pocałunek, ukłon, pieśni o krzyżu, trosko o godny wygląd krzyża w domach i w kapliczkach przydrożnych, właściwe wykonywanie znaku krzyża. W sposób szczególnie uroczysty krzyż jest uczczony przez wierzących w Wielki Piątek w czasie adoracji. W wielu kościołach adoracja krzyża odbywa się również w czasie spotkań modlitewnych.

Po zakończeniu spotkań wprowadzających w misterium krzyża i jego obecności zarówno w liturgii jak i w codziennym życiu człowieka, następuje weryfikacja. Jej przedmiotem, jak zawsze, są trzy rodzaje umiejętności, które dzieci powinny w sobie rozwinąć. Jeśli to uczynili mogą otrzymać tytuł „Świadek znaku krzyża”. Po zakończeniu spotkań przeżywana jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

1.Zna biblijną symbolikę krzyża. Wie w jaki sposób krzyż był i jest obecny w liturgii.

2. Potrafi spełniać funkcje przeznaczone w liturgii dla ministranta krzyża.

2a. Jako członek scholi zna kilka pieśni o cierpieniu Chrystusa i o krzyżu.

3. Stara się być świadkiem obecności Pana Jezusa w cierpieniach, jakie go spotykają.