Etap 4

ETAP CZWARTY – ZNAK PROCESJI EUCHARYSTYCZNYCH

W ostatniej części formacji poświęconej procesji i niesionym w niej znakom rozważamy szczególną procesję, jaką jest procesja z Najświętszym Sakramentem. W niej najpełniej wyraża się prawda, że w procesji, będącej symbolem ludzkiego wędrowania przez życie, idzie z nami Pan Jezus.

Spotkanie 17 – Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

Dlaczego przechowuje się Najświętszy Sakrament? W jaki sposób czyniono to w minionych wiekach życia Kościoła? Jakie są dziś obowiązujące zasady? Jaki kształt mają tabernakula w naszych kościołach i jakie znaki są na nich umieszczane? Jaki jest związek tabernakulum z ołtarzem i sprawowania Eucharystii z jej przechowywaniem? Każda procesja eucharystyczna wyrusza od ołtarza (i tabernakulum) i powraca do tego miejsca. Ta praktyka przypomina nam o tym, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia. Tu się wszystko zaczyna i do tego celu zmierza.

Spotkanie 18 – Rozumienie znaczenia adoracji

Jedną z najpiękniejszych form modlitwy chrześcijańskiej jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Jej szczególną cecha jest doświadczenie obecności Pana. Choć Jezus jest z nami zawsze i wszędzie, to jednak w Najświętszym Sakramencie widzimy Go ukrytego w znaku chleba. Patrzymy nie na chleb, gdyż chleba już nie ma, ale patrzymy na samego Chrystusa, choć nie widzimy Go wprost, lecz ukrytego w znaku. Prawda ta budzi w ludziach wierzących pragnienie bycia przy Chrystusie. Jeśli On pozostał tutaj dla nas, to trzeba przyjąć dar Jego obecności. Jednym z apostolskich zadań członków służby liturgicznej jest pomóc innym ludziom przyjść do Jezusa. Nie spełnią jednak tego zadania, jeśli sami nie będą do Niego przychodzić także na indywidualną adoracje.

Spotkanie 19 – Nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu

W ciągu roku liturgicznego przeżywamy wiele różnych nabożeństw, w czasie których Najświętszy Sakrament jest wystawiony. Niektóre z nich mają charakter adoracji, jak Godzina Święta w pierwsze czwartki miesiąca, czterdziestogodzinne nabożeństwo przed Wielkim Postem czy adoracja w pierwsze niedziele miesiąca. Często przed Najświętszym Sakramentem przeżywane są również nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, nabożeństwa w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Członkowie służby liturgicznej nie tylko biorą udział w tych nabożeństwach, lecz także podejmują odpowiedzialność za powierzone im w nich funkcje.

Spotkanie 20 – Procesje eucharystyczne

Najbardziej uroczystą procesją eucharystyczną jest ta, którą przeżywamy w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W wielu parafiach procesja przeżywana jest również w ciągu tygodnia, który następuje po tej uroczystości. Jest tzw. „Oktawa Bożego Ciała” lub „Tydzień eucharystyczny”. Służba liturgiczna powinna znać główne fakty z historii uroczystości Bożego Ciała i procesji, a także z zaangażowaniem przeżywać ten szczególny tydzień w ciągu roku. Procesja eucharystyczna jest w wielu parafiach przeżywana również w uroczystości odpustową parafii. W procesjach eucharystycznych niesie się także feretrony i inne znaki. Ponieważ procesja eucharystyczna jest celebracją liturgiczną, więc również spełniane w niej funkcje mają charakter świętych czynności, które trzeba z wiarą pielęgnować.

Zakończenie ostatniego cyklu spotkań wiąże się również z weryfikacją i przyznaniem tytułu „Świadka znaku procesji eucharystycznych”.

  1. Rozumie znaczenie obecności Chrystusa w znaku chleba i zna rolę procesji eucharystycznych.
  2. Umie oddać cześć Panu Jezusowi, gdy jest przeżywana procesja z Najświętszym Sakramentem.
  3. Stara się być świadkiem obecności Pana Jezusa w procesjach eucharystycznych i w całym życiu.

Zakończenie roku formacji wiąże się z udzieleniem błogosławieństwa, które jest umocnieniem w spełnianiu powierzonych dzieciom funkcji, a także daje im siły do dalszej formacji i służby.