3.0 Znaki liturgiczne

Znaki liturgiczne

Trzeci rok formacji stanowi podsumowanie i uwieńczenie kilkuletniej drogi służby i duchowego wzrastania najmłodszych członków służby liturgicznej. Jest to okazja do podsumowania dotychczas poznanych znaków liturgicznych i pomoc w coraz głębszym ich przeżywaniu.

Do znaków, które były już omawiane, dołączają teraz najbardziej wyróżnione w Eucharystii znaki, mianowicie chleb oraz wino z wodą. Bez nich nie ma celebracji Eucharystii. Ich symbolika jest niezwykle bogata. Mówi o niej zarówno Stary jak i Nowy Testament. Chrystus wybrał je, aby pod ich osłoną sprawować misterium zbawienia. Kryją one tajemnicę zbawczej ofiary krzyża oraz tajemnicę zmartwychwstania.

Chleb i wino są nazwane „darami ludu Bożego”. Wierni przynoszą w nich Bogu owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tę czynność „przynoszenia darów” trzeba bardziej docenić. Mówi o niej Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego: „Podczas przygotowania darów przynosi się do ołtarza chleb i wino z wodą, które Chrystus wziął w ręce” (nr 72, por. 139-140).

W znakach chleba i wina odnajdują się wszyscy członkowie ludu Bożego. Jednak troska o przyniesienie na ołtarz tych znaków powierzona zostaje przedstawicielom wspólnoty. Ci, którzy tę czynność spełniają systematycznie i zostali do niej pobłogosławieni, stanowią jeden z ważnych zespołów liturgicznych. Należą do niego zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Jest to bowiem służba spełniana poza prezbiterium.

W prezbiterium troskę o znaki chleba, wina i wody, przejmują ministranci. Niekiedy, gdy nie ma procesji z darami, oni przynoszą te dary z bocznego stolika na ołtarz.

Docenienie znaków chleba i wina prowadzi więc do powstania we wspólnocie dwóch zespołów odpowiedzialnych za przyniesienie ich do ołtarza i wręczenie kapłanowi. Przedstawiciele pierwszego posługują poza prezbiterium, przygotowując dary i przynosząc je do ołtarza. Przedstawiciele drugiego posługują w prezbiterium jako ministranci, spełniając zadania dla nich przeznaczone.

Członkowie służby liturgicznej poznają głębiej te prawdy najpierw w czasie wakacyjnych rekolekcji „Moja służba” III stopnia, a następnie w czasie rocznej pracy, obejmującej 20 spotkań oraz ćwiczenia odpowiednie do rodzaju spełnianej służby.