3.2 Razem w służbie

RAZEM W SŁUŻBIE

Poniżej zamieszczone są propozycje tematów spotkań na cały rok. Są podzielone na cztery etapy. W pierwszym dzieci są wprowadzane w ogólne znaczenie procesji oraz w procesje przeżywane podczas Eucharystii. Drugi etap poświęcony jest znakowi światła, w trzecim rozważamy tajemnicę krzyża, a podsumowaniem jest refleksja nad obecnością Pana Jezusa pod osłoną chleba i procesjami eucharystycznymi.

Inne pomoce do pracy z dziećmi w temacie procesji będą opracowane wraz z podręcznikiem i notatnikiem.

WPROWADZENIE

WSPÓLNY PROGRAM

ĆWICZENIA W GRUPACH

POMOCE