Etap 3

ZNAK STOŁU UCZTY

Ołtarz, który jest miejscem ofiary, jest także stołem uczty. Przy nim spożywany jest najważniejszy pokarm, Ciało i Krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Członkowie służby liturgicznej należą do tego grona członków wspólnoty, którzy najczęściej jednoczą się z Jezusem w Komunii Świętej. Dbają o to już od pierwszej Komunii Świętej. W najbliższych spotkaniach mają okazję jeszcze głębiej zrozumieć wielkość tego niezwykłego wydarzenia.

Spotkanie 13 – Obrzędy Komunii Świętej

Obrzędy Komunii Świętej, rozpoczynające się od modlitwy „Ojcze nasz” są krótkie, ale pełne treści. Zatrzymujemy się przy każdej modlitwie i każdym znaku, aby jeszcze głębiej go zrozumieć i z większym skupieniem przeżywać.

Spotkanie 14 – Dialog kapłana z wiernymi

Przyjęcie Komunii Świętej poprzedzone jest dialogiem kapłana z wiernymi. Najpierw kapłan ukazując Ciało Chrystusa zwraca się do wszystkich zgromadzonych słowami: „Oto Baranek Boży…”. Na jego słowa wierni odpowiadają: „Panie nie jestem godzien…”. Następnie szafarz Komunii Świętej zwraca się indywidualnie do każdego, kto przyjmuje sakrament: „Ciało Chrystusa”. Odpowiedzią jest „Amen”. To wyjątkowy, choć bardzo krótki dialog. Trzeba ciągle na nowo rozważać jego znaczenie.

Spotkanie 15 – Służba w czasie obrzędów Komunii Świętej

W kolejnym spotkaniu zwracamy uwagę na służbę, jaką pełnią członkowie służby liturgicznej w obrzędach Komunii Świętej. Ich pierwszym zadaniem jest danie świadectwa o swoim zjednoczeniu z Jezusem. Bardzo często oni, jako pierwsi przyjmują Ciało Pańskie. Powinni też lepiej rozumieć znaczenie tego daru. Niektórzy z nich pełnią w tym czasie szczególne zadania. Część ministrantów posługuje przy patenie, a schola przez śpiew. Spełniane funkcje nie powinny im utrudnić przeżycia tego, co najważniejsze, osobistego zjednoczenia z Jezusem. Właściwie rozumiana służba może im w tym pomóc.

Spotkanie 16 – Dziękczynienie po Komunii Świętej

Człowiek nie zawsze umie dziękować. Tę słabość widać było w Ewangelii, szczególnie w uzdrowieniu dziesięciu trędowatych. Widać ją również dzisiaj. Trzeba więc stale pogłębiać swoją postawę dziękczynienia. Także w tym przypadku ważne jest świadectwo, jakie dają członkowie służby liturgicznej przez swoją osobistą modlitwy, a także przez wspólny śpiew.

Spotkanie 17 – Żyć w stanie łaski uświęcającej

Jedna z „Zasad życia służby liturgicznej” sformułowana jest w następujący sposób: „Członkowie służby liturgicznej regularnie się spowiadają i często przystępują do Komunii św.”. W czasie spotkania podejmujemy ten temat. Życie w stanie łaski uświęcającej jest skarbem, o który należy dbać ze wszystkich sił. Systematyczna spowiedź i częste przystępowanie do Komunii Świętej jest jednym z najlepszych świadectw, jakie człowiek może da innym ludziom. Takie świadectwo mogą dawać dzieci, młodzież i dorośli. Bardzo potrzebujemy tego przykładu życia.

Znakiem ukończenia tego etapu formacji jest osiągnięcie umiejętności opisanych w ramce. Wiąże się to z przyznaniem tytułu i znaczka „Świadek znaku uczty”.

  1. Rozumie znaczenie Komunii świętej w życiu wierzących w Chrystusa.
  2. Potrafi się skupić w czasie przyjmowania Ciała Pańskiego i w przeżyciu dziękczynienia po Komunii św.
  3. Stara się żyć w stanie łaski uświęcającej i często przyjmować Pana Jezusa w Komunii św.