1.2 Razem w Eucharystii

RAZEM W EUCHARYSTII

Po okresie kandydatury i wakacyjnych rekolekcjach „Moja służba” I stopnia, członkowie służby liturgicznej rozpoczynają roczną formację. Każda grupa przeżyje dwadzieścia spotkań, wprowadzających w świat znaków oraz ćwiczenia specjalistyczne związane z rodzajem ich posługiwania. Ćwiczenia ministrantów będą się różnić od ćwiczeń scholii, a ćwiczenia odczytujących wezwania modlitwy powszechnej będą inne od ćwiczeń zespołu przygotowującego i przynoszącego do ołtarza dary ofiarne.

Zachęcamy duszpasterzy, katechetów, rodziców i animatorów liturgicznych, aby pomagali dzieciom trwać na drodze, której kierunek wskazywał tytuł formacji kandydatów: „Pierwsza Komunia i początek służby”. Pomiędzy komunią z Jezusem a postawą służby istnieje ścisły związek. Ten, kto z wiarą przystępuje do spowiedzi i przyjmuje Komunię Świętą, nosi w sercu potrzebę służby. Świat liturgii to wielka przestrzeń do podejmowania służby zgodnie z zainteresowaniem danego dziecka.

Zapewne w gronie rozpoczynających tegoroczną formację będą dzieci, które nie przeżyły spotkań przeznaczonych dla kandydatów. Dla tych dzieci przewidziane są dwa spotkania uzupełniające.

WPROWADZENIE

WSPÓLNY PROGRAM

ĆWICZENIA W GRUPACH

POMOCE

Spotkania zatytułowane „Razem w Eucharystii” rozpoczynają trzyletni cykl formacyjny, skupiony wokół znaków liturgicznych. Każdy znak kryje w sobie tajemnicę, którą trzeba odkryć. Jest to tajemnica obecności i działania Jezusa, dlatego mówimy o świętych znakach. Poprzez widzialną rzeczywistość wchodzimy w niewidzialny, cudowny świat Boga, Maryi i Świętych. Spotkania mogą stać się fascynującą przygodą, która zbliża do Jezusa i pomaga głębiej przeżywać każdą celebrację liturgiczną. Człowiek wrażliwy na znaki liturgiczne łatwiej odczytuje wielki znak stworzenia.