Etap 1

ETAP PIERWSZY – ZNAK ZGROMADZENIA

1.2.1Pierwszym znakiem, który uczestnicy formacji dokładniej poznają, jest zgromadzenie wiernych. Różni się ono od zgromadzeń na stadionach czy salach koncertowych. Na Eucharystii gromadzą się ludzie, którzy uwierzyli, że Jezus ich zaprasza. On do nich przemawia, On uobecnia dla nich swoją śmierć i zmartwychwstanie, On ich zaprasza do stołu uczty. W ten sposób zarówno kapłan jak i wszyscy zgromadzeni świadczą o obecności i działaniu Pana Jezusa, dlatego mówimy o „znaku zgromadzenia”. Jest to widzialny znak obecności Pana. Każdy uczestnik na swój sposób o nich świadczy, a członkowie służby liturgicznej dają szczególne świadectwo.

Tym tematom poświęcamy sześć spotkań. W każdym z nich jest mowa o obecności i działaniu Pana Jezusa w Eucharystii. Wiąże się to z zajmowaniu właściwych postaw i spełnianiu odpowiednich gestów, a także o innych czynnościach, które spełniają uczestnicy Mszy Świętej, a ze szczególną uwagą członkowie służby liturgicznej.

Po ukończeniu tego etapu drogi dzieci powinny spełniać wymagania opisane w ramce poniżej. Wtedy też mogą otrzymać tytuł: „Świadek znaku zgromadzenia”. Jeśli go otrzymują, animator wręcza każdemu z nich odpowiedni znaczek. Spotkania tego etapu kończą się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem.

 1. Wprowadzenie
 2. Służba liturgiczna – szczególna służba
 3. Nasza służba – postawy i gesty
 4. Nasza służba – aklamacje mszalne
 5. Nasza służba – znaki liturgiczne
 6. Nasza służba – dawanie świadectwa
  Adoracja Najświętszego Sakramentu
 1. Rozumiem znaczenie postaw, gestów i aklamacji mszalnych.
 2. Umiem zachowywać właściwe postawy, spełniać odpowiednie gesty i wykonywać aklamacje mszalne.
 3. Staram się być życzliwy dla ludzi i chętnie im pomagam, jeśli są w potrzebie.