Etap 2

ETAP DRUGI – ZNAK WODY

1.2.2Cztery spotkania poświęcamy przypomnieniu i głębszemu zrozumieniu znaku wody. Posługujemy się nią wszyscy, gdy wykonujemy znak krzyża przy wchodzeniu do kościoła i przy pokropieniu. Jest to znak obecny w Eucharystii, gdy kapłan dolewa trochę wody do wina w obrzędzie przygotowania darów, gdy obmywa ręce prosząc o obmycie z grzechów, a także gdy dokonuje się oczyszczenia naczyń liturgicznych po Komunii Świętej. Woda ma istotne znaczenie w przeżyciu sakramentu chrztu. Jest również obecna w celebracji Wigilii Paschalnej i w sprawowaniu wielu sakramentaliów.

Członkowie służby liturgicznej powinni rozumieć symbolikę wody, korzystać z pobłogosławionej wody przy wchodzeniu do kościoła i czynieniu znaku krzyża, coraz bardziej odkrywać znaczenie stosowania wody w celebracjach liturgicznych, a także przyjmować odpowiednią postawę wewnętrzną, gdy są pokropieni przez kapłana. Dla zespołu ministranckiego jest to również czas ćwiczeń, przez które uczą się spełniać zadania ministranta wody.

Spotkanie ze znakiem wody jest również pomocą w duchowym rozwoju dzieci. Słyszą one kolejną zachętę do zachowania czystości serca, oczyszczania go z grzechów przez przystępowanie do sakramentu pokuty, a także przyjmowanie z wiarą i miłością Komunii Świętej.

Na zakończenie spotkań poświęconych temu tematowi uczestnicy formacji potwierdzają, że realizują wymagania, jakie są im stawiane. Mogą wtedy otrzymać tytuł „Świadek znaku wody” oraz znak, który o tym przypomina. Podpisują wtedy poniższe wymagania.

  1. Znak wody w Piśmie Świętym
  2. Znak wody w sakramencie chrztu
  3. Znak wody w Eucharystii
  4. Znak wody w obrzędach błogosławieństw

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1. Znam biblijną symbolikę wody. Wiem kiedy i dlaczego stosuje się ją w liturgii.

2. Żegnam się pobłogosławioną wodą przy wchodzeniu do kościoła i przy pokropieniu.

2a. Jako ministrant umiem spełniać funkcje przeznaczone w liturgii dla ministranta wody.

3. Troszczę się o czystość swego serca i często przystępuję do Komunii Świętej.