Etap 3

ETAP TRZECI – ZNAK DZWONÓW

1.2.3We wspólnym programie, przeznaczonym dla wszystkich zespołów służby liturgicznej, tematowi dzwonów i dzwonków poświęcamy cztery spotkania. Przypominamy w nich znaczenie głosu dzwonów i dzwonków. Gdy rozlega się ich głos, człowiek jest zawsze do czegoś wzywany lub zostaje mu przypomniane jakieś ważne wydarzenie. Do głosu dzwonków dochodzi również dźwięk gongu, który wszedł w praktykę liturgiczną.

W liturgii dzwonki są używane głównie w celebracji Eucharystii oraz przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu. Wszyscy powinni rozumieć „mowę dzwonków”, a ci, którzy w czasie liturgii dzwonią dzwonkami i uderzają w gong, powinni tę umiejętność dobrze opanować.

Refleksja nad tym znakiem, obecnym w liturgii, uczy człowieka wrażliwości na ważne chwile i ważne wydarzenia, kieruje myśl człowieka ku Bogu i mobilizuje również do rozwijania w sobie cnoty punktualności. Takie wymagania są stawiane uczestnikom formacji, a oni potwierdzają ich przyjęcie podpisem złożonym w notatniku. Wtedy otrzymują również nowy tytuł „Świadek znaku dzwonków”.

  1. Dzwony i ich znaczenie
  2. Serce dzwonu
  3. Znak dzwonków w czasie Mszy Świętej
  4. Dzwonki w innych celebracjach

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1.Wiem dlaczego i kiedy używa się dzwonów oraz dzwonków w kościele.

2. Umiem się zachować, gdy słyszy głos dzwonów lub dzwonków.

2a. Jako ministrant umiem dzwonić w odpowiednich momentach podczas Mszy świętej.

3. Jestem punktualny(a). Wykonuję swoje obowiązki w wyznaczonym czasie.