Etap 5

ETAP PIĄTY – MITRA I PASTORAŁ

1.2.5Dlaczego w tym roku pojawia się temat mitry i pastorału? Z dwóch powodów. Najpierw dlatego, że w refleksji nad zgromadzeniem liturgicznym trzeba wspomnieć biskupa. Jego imię jest wymieniane w każdej Eucharystii. On też jest obecny w sensie duchowym we wspólnocie zgromadzonej na celebracji liturgii. Potrzebna jest więc modlitwa za biskupa, także modlitwa dzieci.

Druga racja jest ta, że w czasie Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem biskupa, młodsi ministranci często trzymają mitrę i pastorał. Te znaki pomagają dzieciom pamiętać o biskupie i o modlitwie w jego intencji.

Realizacja postawionych wymagań daje im też możliwość otrzymania kolejnego tytułu mówiącego o postawie świadka. Jest to „świadek znaku mitry i pastorału”.

Na zakończenie roku formacji należy udzielić błogosławieństwa. Umacnia ono umacnia dzieci do pełnienia poznanych w tym roku funkcji, a także do dalszej formacji w kolejnym roku szkolnym.

  1. Duchowa łączność z biskupem
  1. Katedra – kościół biskupa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Błogosławieństwo

1.Wiem jak nazywa się biskup mojej diecezji i rozumiem znaczenie mitry i pastorału.

2. Umiem coraz lepiej spełniać zadania, które mi zostały powierzone w liturgii.

2a. Jako ministrant umiem posługiwać przy mitrze i pastorale.

3. Chcę nadal służyć Panu Jezusowi i naśladować Go w swoim życiu.