Modlitwa roku

MODLITWA ROKU

Poniższa modlitwa jest prośbą o łaskę owocnego przeżywania tego roku formacji. Zaleca się odmawianie jej na początku każdego spotkania. Należy zachęcić dzieci, aby odmawiały ją również indywidualnie.

Panie Jezu, nasz najlepszy Nauczycielu,
Ty jesteś z nami i Ciebie możemy spotkać.
Udziel nam łaski rozumienia znaków,
które na Ciebie wskazują i Ciebie czynią obecnym.
Dodaj nam sił, abyśmy dobrze wypełniali
powierzone nam zadania.
Ześlij na nas swego Ducha,
abyśmy zachowali czyste serce,
byli punktualni i gorliwi w modlitwie.
Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi,
Twej Najświętszej Matki
i naszych Świętych Patronów. Amen.