1.1 Rekolekcje: „Moja Służba” st. I

REKOLEKCJE: „MOJA SŁUŻBA” st. I

Rekolekcje „Moja służba – I stopień” są skierowane do dzieci, które uczestniczyły w formacji kandydatów i zostały włączone do grona służby liturgicznej. Należy na nie zaprosić również te dzieci, które dopiero po przeżyciu pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej wyraziły pragnienie służenia Jezusowi w celebracjach liturgicznych. W ostatnich tygodniach roku szkolnego mogą one przeżyć przynajmniej kilka spotkań, streszczających formację kandydatów.

Nie ma przeszkód, aby w takich rekolekcjach uczestniczyły dzieci rok czy dwa lata starsze, szczególnie wtedy, gdy nie są organizowane rekolekcje odpowiednie dla ich wieku lub gdy zbyt mała jest liczba uczestników po przeżyciu czasu kandydatury.

WPROWADZENIE

PROGRAM REKOLEKCJI

POMOCE

Rekolekcje najlepiej przeżywać w ośrodku rekolekcyjnym, do którego dzieci przyjeżdżają i w którym mieszkają. Możliwe jest jednak przeżywanie tych rekolekcji w jednej z parafii dekanatu, która ma odpowiednie zaplecze sali i możliwość spożycia posiłku. Wtedy w rekolekcjach uczestniczą dzieci, które nie mogły wyjechać do ośrodków rekolekcyjnych. Śpią one we własnych domach, a na określoną godzinę zostają dowożone do miejsca spotkań rekolekcyjnych. Prowadzący rekolekcje dostosowuje program do możliwości grupy.