Program jednego dnia

PROGRAM JEDNEGO DNIA

Modlitwa poranna

Rozpoczyna się śpiewem do Ducha Świętego, którego prosimy, aby nas prowadził w modlitwie i pełnieniu woli Ojca, otwierał nasze oczy i uszy, abyśmy dostrzegali obecność Boga.

Treść tej porannej modlitwy zawiera program dnia „w pigułce”. Główny temat wyrażony jest w krótkim czytaniu z Pisma Świętego, drogowskazie dnia i piosence dnia. Do tych tekstów wracamy w czasie spotkań w grupach i przy innych okazjach.

Szkoła wiary, nadziei i miłości

Tym tytułem określone jest codziennie spotkanie w małych grupach. Mają one pomóc dzieciom pogłębić wiarę w te prawdy, które są rozważane, a w tych rekolekcjach szczególnie prawdę o tym, że od chwili chrztu jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy więc ufać naszemu Ojcu niebieskiemu i kochać Go całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą wolą. Jest to ważne spotkanie i poświęcamy mu wiele czasu. Składa się ono z kilku części:

Po wstępnej modlitwie następuje część nazwana „rozważaniem słowa Bożego”. Jest to słowo odczytywane w porannej modlitwie i wprowadzające w temat dnia. Animator, stosując metody odpowiednie do wieku dzieci, pomaga im lepiej zrozumieć, co otrzymali w czasie sakramentu chrztu świętego.

Druga część spotkania ma charakter ćwiczenia związanego z rozważanym tematem. Niekiedy ćwiczenie ma charakter pisemny czy rysunkowy, a innym razem fizyczny, polegający na powtarzaniu pewnych czynności wiele razy. Dotyczy to szczególnie wchodzenia do kościoła, pierwszych czynności po wejściu, czynieniu znaku krzyża, świętowania niedzieli, spotkania ze świętymi.

Trzecia część spotkania polega na przygotowaniu przez grupę tego zadania, które będzie spełniać w czasie Mszy Świętej. Każda grupa ma inne zadanie i przedstawiciele grupy, a niekiedy cała grupa, to zadanie ma podjąć. Wszyscy to zadanie poznają, uczą się je spełniać, odmawiają modlitwę przeznaczoną dla posługujących. Animator pomaga im również lepiej zrozumieć, jak ta funkcja liturgiczna łączy się z zadaniami, jakie grupa ma poza liturgią.

Spotkanie kończy się modlitwą, w której uczymy się powtarzać akty wiary, nadziei i miłości.

Eucharystia

Przygotowanie funkcji liturgicznych dokonuje się w grupach. Wspólnym przygotowaniem jest śpiew, w którym dzieci uczą się przede wszystkim pieśni na Eucharystię. Druga część śpiewu przeznaczona jest na naukę innych pieśni, także ogniskowych i patriotycznych. Pomocą jest śpiewnik zamieszczony na końcu niniejszego podręcznika, a także „Zeszytu uczestnika”.

Celebracja Eucharystii jest głównym wydarzeniem dnia. To najważniejsze spotkanie dzieci Bożych. Ojciec niebieski pragnie się spotkać ze swoim dziećmi. Jezus Chrystus zaprasza i przyprowadza każdego z osobna na to niezwykłe spotkanie, w którym uobecnia całe swoje życie, a szczególnie wydarzenia paschalne. Duch Święty przygotowuje nasze serca na spotkanie z Jezusem, uzdalnia do słuchania Jego słowa i złożenia Najświętszej Ofiary, a także sprawia Komunię między człowiekiem a Jezusem.

W przeżyciu Eucharystii proponowane są specjalne czytania, dobrane pod kątem przeżywanego w danym dniu tematu. Ważnym aspektem przeżycia Eucharystii jest podjęcie przez poszczególne grupy funkcji liturgicznych. Ten zewnętrzny wymiar uczestnictwa może bardzo pomóc wewnętrznemu zjednoczeniu z Jezusem. On, Zbawiciel świata, uobecnia pod osłoną znaków swoje dzieło zbawienia. Jednoczymy się z Nim zarówno w duszy jak i w spełnianych zadaniach, które On nam powierza.

Część wycieczkowa, sportowa, zabawowa

Animatorzy przed rozpoczęciem rekolekcji powinni zaplanować sposób spędzania przez dzieci czasu od obiadu do kolacji. Jest to czas na wycieczkę, gry, zabawy i odpoczynek.

Wydarzeniem o takim charakterze jest również pogodny wieczór. Trzeba przygotować wcześniej odpowiednie gry i zabawy. Pewne sugestie dotyczące tego wieczornego spotkania znajdują się w „Dodatku” zamieszczonym na końcu podręcznika dla prowadzących.

Szkoła modlitwy i służby

Wprowadzenie dzieci w świat modlitwy i świat służby to dwa wyróżnione cele rekolekcji. Modlitwa kieruje człowieka ku Bogu, umacnia jedność z Nim. Napełnieni Bogiem idziemy do ludzi, by im służyć, a w swojej służbie nieść im Boga. Jest to droga, którą szedł Chrystus i z którym chcemy się jednoczyć.

Spotkanie pod nazwą „Szkoła modlitwy i służby”, przeżywane zazwyczaj po kolacji, spełnia więc bardzo ważną rolę formacyjną. Dzieci spotykają się najpierw w grupach, w których przygotowują adorację Najświętszego Sakramentu i zapoznają się lepiej z różnymi rodzajami służby zarówno w liturgii, jak i we wszystkich miejscach, w których żyją.

Druga część spotkania jest modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, w czasie której dzieci indywidualnie podchodzą bliżej, by ich modlitwa była bardziej bezpośrednia. Ich modlitewne przeżycie łączy się ze znakiem, który ubogaca ich modlitwę. W drugiej części adoracji wszyscy proszą Boga o dar gotowości do służby oraz spełniania tych zadań, do których ich Pan Jezus zaprasza.