2.1 Rekolekcje: „Moja Służba” st. II

REKOLEKCJE: „MOJA SŁUŻBA” st. II

Głównym tematem rekolekcji „Moja służba – I stopień” był sakrament chrztu świętego. Całe życie chrześcijańskie bierze w nim początek. Ci, którzy zostali zaproszeni do posługiwania w liturgii, w sposób szczególny powinni troszczyć się o rozwój darów chrzcielnych.

Głównym tematem rekolekcji „Moja służba – II stopień” są „Zasady życia członków służby liturgicznej”. Są to trzy zasady, odwołujące się również do sakramentu chrztu, szczególnie do potrójnego posłannictwa Chrystusa, w którym uczestniczy każdy ochrzczony. Kapłan modlił się nad nim namaszczając jego czoło krzyżmem świętym: „Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”.

Zjednoczenie z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem, to wielki dary i równocześnie zadanie. Członkowie służby liturgicznej powinni je podejmować ze szczególną gorliwością.

WPROWADZENIE

PROGRAM REKOLEKCJI

POMOCE

Podobnie jak w ubiegłym roku trzeba podkreślić, że rekolekcje najlepiej przeżywać w ośrodku rekolekcyjnym, do którego dzieci przyjeżdżają i w którym mieszkają. Możliwe jest jednak przeżywanie tych rekolekcji w jednej z parafii dekanatu, która ma odpowiednie zaplecze sali i możliwość spożycia posiłku. Wtedy w rekolekcjach uczestniczą dzieci, które nie mogły wyjechać do ośrodków rekolekcyjnych. Śpią one we własnych domach, a na określoną godzinę zostają dowożone do miejsca spotkań rekolekcyjnych. Prowadzący rekolekcje dostosowuje program do możliwości grupy.