Program jednego dnia

PROGRAM JEDNEGO DNIA

W rekolekcyjnym programie dnia wyróżnione jest przede wszystkim godzina Eucharystii. Poza tym przeżywamy dwie szkoły: służby i modlitwy. Ta pierwsza proponowana jest przed południem, a ta druga późnym popołudniem. Dzień rozpoczynamy i kończymy modlitwą, a po południu są zajęcia zabawowo-sportowe lub wycieczka.

Modlitwa poranna

Dzieci modlą się najpierw indywidualnie w własnym pokoju, a w wyznaczonej godzinie gromadzą się na wspólną modlitwę. Koncentruje się ona na krótkim słowie Bożym, które wprowadza w temat dnia. Temat ten wyraża się również w śpiewie, w intencjach modlitwy, a w miarę możliwości także w formie graficznej.

Szkoła służby

Odbywa się ona przede wszystkim w małych grupach pod kierunkiem animatora. Ma wymiar duchowy i praktyczny. Po wstępnej modlitwie ma miejsce wprowadzenie w temat dnia. Odbywa się to w trzech etapach, które charakteryzują spotkania członków służby liturgicznej: poznanie prawdy, ćwiczenia praktyczne, życiowa postawa.

W przeżyciu ćwiczeń praktycznych poświęcamy wiele czasu na dobre przygotowanie do zadań, które dana grupa ma spełniać w czasie dzisiejszej celebracji Eucharystii. Każdą funkcję trzeba lepiej poznać, przećwiczyć od strony praktycznej, dbając o wszystkie szczegóły, a także modlić się o łaskę dobrego spełnienia tej świętej służby.

Eucharystia

Celebracja Eucharystii jest głównym wydarzeniem dnia. To najważniejsze spotkanie dzieci Bożych. Ojciec niebieski pragnie się spotkać ze swoim dziećmi. Jezus Chrystus zaprasza i przyprowadza każdego z osobna na to niezwykłe spotkanie, w którym uobecnia całe swoje życie, a szczególnie wydarzenia paschalne. Duch Święty przygotowuje nasze serca na spotkanie z Jezusem, uzdalnia do słuchania Jego słowa i złożenia Najświętszej Ofiary, a także sprawia Komunię między człowiekiem a Jezusem.

W przeżyciu Eucharystii proponowane są specjalne czytania, dobrane pod kątem przeżywanego w danym dniu tematu. Jeżeli przepisy liturgiczne dnia dopuszczają, zaleca się wzięcie tych właśnie czytań.

Poprzez fakt, że każda grupa podejmuje odpowiedzialność za konkretne funkcje liturgiczne, kształtuje się w dzieciach świadomość, że pod przewodnictwem kapłana wszyscy współtworzą zewnętrzny kształt Eucharystii. We wszystkich i przez wszystkich działa Chrystus. Wymiar wspólnoty dotyczy również tego, że niektóre funkcje spełniają tylko przedstawiciele grupy, ale wszyscy członkowie zespołu z nim się jednoczą, wspierają go modlitwą i mają poczucie, że jako grupa są odpowiedzialni za powierzone im zadanie.

Część wycieczkowa, sportowa, zabawowa

Animatorzy przed rozpoczęciem rekolekcji powinni zaplanować sposób spędzania przez dzieci czasu od obiadu do kolacji. Jest to czas na wycieczkę, gry, zabawy i odpoczynek.

Wydarzeniem o takim charakterze jest również pogodny wieczór. Trzeba przygotować wcześniej odpowiednie gry i zabawy. Pewne sugestie dotyczące tego wieczornego spotkania znajdują się w „Dodatku” zamieszczonym na końcu podręcznika dla prowadzących.

Szkoła modlitwy

Spotkanie pod nazwą „Szkoła modlitwy”, przeżywane zazwyczaj po kolacji. Przez „Szkoła modlitw” jest prowadzona przez wszystkie lata formacji. Na każdym stopniu dzieci poznają bliżej jedną z form modlitwy. W tym roku tematem głównym jest różaniec.