3.1 Rekolekcje: „Moja Służba” st. III

REKOLEKCJE: „MOJA SŁUŻBA” st. III

W czasie wakacji zapraszamy członków służby liturgicznej na rekolekcje „Moja służba” III st. Stanowią one wraz z pracą roczną zakończenie trzyletniej „Formacji wprowadzającej”. Odwołuje się ona do znaków liturgicznych. Wszyscy starają się lepiej poznać, o czym każdy znak przypomina, co uobecnia i do czego zobowiązuje. Rekolekcje są więc przypomnieniem, utrwaleniem i pogłębieniem wtajemniczenia w święte znaki, które dzieci już przeżywały w minionych dwóch latach oraz wprowadzeniem w znaki, które przeżyją w nadchodzącym roku.

WPROWADZENIE

PROGRAM REKOLEKCJI

POMOCE

„Celebracja sakramentalna składa się ze znaków i symboli. Według 53 Boskiej pedagogii zbawienia ich znaczenie ma swoje korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia się w wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia w osobie i dziele Chrystusa” (KKK 1145).