1.0 Zgromadzenie liturgiczne

ZGROMADZENIE LITURGICZNE

Tematem pierwszego roku formacji dziecięcej jest prawda o zgromadzeniu liturgicznym, a więc wspólnocie, która celebruje święte misterium. Określenie „zgromadzenie liturgiczne” jest zrozumiałe dla duszpasterzy i animatorów. W odniesieniu do dzieci posługujemy się określeniem „Razem w Eucharystii”. Staramy się ukazać im prawdę o Bogu, który zaprasza do siebie, gromadzi w swoim domu i daje udział w swoim boskim życiu. Gdy jesteśmy razem na Eucharystii głębiej doświadczamy prawdy, że stanowimy rodzinę dzieci Bożych i mamy żyć jak dzieci Boże.

W przeżywaniu liturgii ważną rolę odrywają znaki. W tym roku poznajemy bliżej pięć znaków: znak zgromadzenia, znak wody, znak dzwonków, znak kadzidła oraz znak mitry i pastorału. Każdy z nich niesie ważne przesłanie. Jako znak liturgiczny przypomina o zbawczych wydarzeniach, dokonanych przez Boga, wskazuje na Jezusa, który pod osłoną znaków uobecnia swoją śmierć i zmartwychwstanie, a także zobowiązuje do życia zgodnego z otrzymanym darem.

Przeżywając kolejne spotkania dzieci poznają również zadanie bycia świadkiem Chrystusa. Pierwszym miejscem, w którym dają oni świadectwo o swoim Panu i Mistrzu, jest liturgia, a szczególnie Eucharystia. Świadczą o tym, że Pan Jezus jest obecny i działa. On naucza, On składa ofiarę, On przychodzi w Komunii Świętej. Na Niego wskazują znaki światła i krzyża, wody i kadzidła, chleba i wina i wszystkie inne.

Pomocą w prowadzeniu tej formacji jest również możliwość zdobywania tytułu świadka. Może go otrzymać dziecko, które regularnie posługuje w liturgii, ukończy kolejny etap formacji i zdobędzie wymagane umiejętności. Tytuł świadka i odpowiedni znaczek otrzymują członkowie męskich i żeńskich zespołów służby liturgicznej. W świadectwie chodzi bowiem na pierwszym miejscu o rozumienie znaku, umiejętność przyjęcia przeżywania go, gdy się pojawia w celebracji, a także troska o to, aby o Chrystusie świadczyć w codziennym życiu. Każdy znak wskazuje na pewną wartość duchową, którą należy pielęgnować.

Po ukończeniu pierwszego etapu tegorocznej drogi dzieci mogą otrzymać tytuł „świadek znaku zgromadzenia”, a potem, po następnych etapach „świadek znaku wody”, „świadek znaku dzwonów”, „świadek znaku kadzidła” i „świadek znaku mitry i pastorału”.

1.2_znaczki

Znaki te w wersji czarno-białej znajdują się w zeszytach uczestników. Prowadzący formację, po spełnieniu przez dziecko odpowiednich wymagań, wręcza mu znaczek kolorowy, a dziecko nakleja go w zeszycie na znaczek czarno-biały.