Służ tym darem, jaki otrzymałeś

SŁUŻ TYM DAREM, JAKI OTRZYMAŁEŚ

„Każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki” (1 Kor 7,7). „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał” (1 Kor 4,10). Czy te słowa należy odnieść również do liturgii? W powinniśmy się nimi kierować również w czasie Mszy Świętej i innych celebracji liturgicznych?

Odpowiedź wydaje się prosta. Jeśli na liturgii gromadzi się Kościół, a każdy jego członek otrzymał od Boga dar, którym ma służyć, to powinien coraz lepiej poznawać otrzymany talent i coraz gorliwiej nim służyć. Ma to czynić wszędzie, także w celebracji liturgicznej. Ta służba nazywana jest świętą, choć tę cechę posiada każda służba spełniana z miłości do Boga i ludzi. Proponowany tu program formacyjny ma pomóc w głębszym rozumieniu tej prawdy i wprowadzaniu jej w życie poszczególnych osób.