Menu Close

Formacja specjalistyczna

Tak zostało określone przygotowanie do zadań, które mają szczególny charakter. Są bowiem w jeszcze większym stopniu niż dotychczas związane z odpowiedzialnością za innych. Ustanowieni lektorzy i akolici, a także organista, kantor i zakrystian oraz ceremoniarze i animatorzy liturgiczni, to zespół najbliższych współpracowników duszpasterzy nie tylko w sprawach celebracji liturgicznych, sprawowanych w kościele w ciągu roku liturgicznego, lecz także formacji liturgicznej i apostolskiej całej wspólnoty parafialnej i różnych wspólnot posługujących w parafii.

Znaki, które otrzymują lektor, akolita i kantor, wyrażają zarówno charakter ich służby, jak też podkreślają jeszcze głębszy związek każdego z nich z Jezusem przez zaznaczenie na krzyżu śladów gwoździ, przypominających przybicie Jezusa do krzyża.

Przygotowanie do posługi lektora i akolity, według ustaleń podanych w Dyrektorium DSL, odbywa się w Szkole Lektora i Akolity i trwa trzy lata. Formacja kantora i organisty odbywa się według zasad określonych przez poszczególne diecezje.

Inny znak otrzymują ci, którzy ukończą roczną formację ceremoniarza lub animatora liturgicznego. Znakiem, którzy otrzymują jest krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela oraz pasek w kolorze złota.