Menu Close

Animatorzy liturgiczni

Animator liturgiczny jest to ministrant, który opiekuję się powierzoną mu przez duszpasterza grupą ministrantów, prowadzi z nimi spotkania formacyjne i ćwiczenia praktyczne oraz wspomaga księdza-opiekuna ministrantów w organizowaniu życia liturgicznego w parafii i diecezji. Animator liturgiczny nadal pozostaje w swoim zespole posługujących tzn. nadal jest akolitą lub lektorem pełniąc swoją funkcję animatora.