Menu Close

Program formacyjny

Służenie Chrystusowi we Mszy Świętej i innych celebracjach liturgicznych to wielki zaszczyt i łaska. Do tej służby są zaproszone dzieci, rozwija się ona w wieku młodzieńczym, a swoją dojrzałość osiąga wraz z odkryciem i przyjęciem życiowego powołania. Na taką drogę duchowego wzrostu wprowadza program formacyjny służby liturgicznej. Jest on jak ziarno wrzucane w glebę duszy chłopców i dziewcząt, a potem mężczyzn i kobiet. To ziarno słowa, które pomaga powtarzać za Maryją: „Oto Ja służebnica Pańska”.

WIEK

TEMAT ROKU

POMOCE FORMACYJNE

Jeden rok

Służba liturgiczna

 0.1 Pierwsza Komunia i początek służby

Rok I

Zgromadzenie liturgiczne

1.1 Rekolekcje „Moja Służba” st.I
1.2 W ciągu roku „Razem w Eucharystii”

Rok II

Procesje liturgiczne

2.1 Rekolekcje „Moja Służba” st.II
2.2 W ciągu roku „Razem w procesji”

Rok III

Znaki liturgiczne

3.1 Rekolekcje „Moja Służba” st.III
3.2 W ciągu roku „Razem w służbie”

Rok I

Księgi liturgiczne

4.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.I
4.2 W ciągu roku „Księgi liturgiczne”

Rok II

Rok liturgiczny

5.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.II
5.2 W ciągu roku „Rok liturgiczny”

Rok III

Funkcje liturgiczne

6.1 Rekolekcje „Mój charyzmat” st.III
6.2 W ciągu roku „Funkcje liturgiczne”
6.3 Kursy: lektora, akolity, psałterzysty

Rok I

Misja prorocka

7.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.I
7.2 W ciągu roku „Słowo”

Rok II

Misja kapłańska

8.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.II
8.2 W ciągu roku „Ofiara”

Rok III

Misja królewska

9.1 Rekolekcje „Moje powołanie” st.III
9.2 W ciągu roku „Wspólnota”

Jeden rok

Prowadzenie grup formacyjnych

A. Kurs animatorów liturgicznych

Jeden rok

Prowadzenie zespołów liturgicznych

B. Kurs ceremoniarzy

Jeden rok

Misja nadzwyczajnych szafarzy

C. Kurs nadzw. szafarzy Komunii św.

Trzy lata

Misja lektorów i akolitów

D. Szoła lektorów i akolitów

Wg ustaleń diecezji

Misja kantorów i organistów

E. Szkoła kantarów i organistów

Wg ustaleń diecezji

Misja zakrystianów

F. Szkoła zakrystianów

Pogłębianie duchowości liturgicznej