Menu Close

Psałterzyści

Psałterzysta  wykonuje w zgromadzeniu liturgicznym psalm responsoryjny względnie inny kantyk biblijny występujący po czytaniach słowa Bożego. Funkcja jego obok akolity i lektora należy do szczególnych funkcji w zgromadzeniu. Winien on poprawnie, modlitewnie i wyraźnie śpiewać. Kantor (z łac.: cantor = śpiewak) – w zgromadzeniu liturgicznym powinien zaczynać, intonować śpiew wszystkich obecnych, wykonywać śpiew Alleluja i antyfon. Jest wskazane, aby kantor uczył wiernych pieśni i prowadził scholę liturgiczną.